TIN TỔNG HỢP KHÁC
Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022
13/07/2022 03:05:20

Sáng ngày 13/7/2022, Ban Dân vận Huyện ủy tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có đồng chí Vũ Hữu Tuấn - UVBTVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện; đồng chí Bùi Văn Quý - UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận HU, lãnh đạo Công an huyện, BCH Quân sự huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, trưởng khối dân vận các xã, thị trấn.

 Đ/c Vũ Hữu Tuấn - UVBTV, Phó Chủ tịch TT UBND huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đào Thị Liên - Phó trưởng Ban Dân vận Huyện ủy trình bày báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, công tác dân vận của huyện đã đạt được nhiều kết quả: Ban Dân vận Huyện ủy cùng Khối Dân vận cơ sở tiếp tục tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tốt Quy chế 03-QC/TU ngày 18/3/2021 về tổ chức tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân trên địa bàn huyện (đến nay, cấp huyện đã tổ chức được 02 cuộc tiếp xúc đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Long Xuyên; đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch HĐND huyện với cán bộ, đảng viên, nhân dân xã Hùng Thắng; cấp cơ sở tổ chức được 07 cuộc); tham mưu xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư khóa XII ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tham mưu xây dựng Báo cáo kiểm tra 10 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 16/7/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở xã, phường, thị trấn; tham mưu ban hành Chỉ thị về tiếp tục đổi mới, tăng cường công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trong tình hình mới. Về công tác phối hợp: Ban Dân vận Huyện ủy chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện Quy chế tiếp xúc đối thoại đối với đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Thái Học và Chủ tịch UBND xã Thúc Kháng; phối hợp nắm tình hình đại hội Đoàn TNCSHCM và đại hội Cựu chiến binh các cấp; nắm tình hình bầu cử chức danh Trưởng thôn, Trưởng khu dân cư nhiệm kỳ 2022- 2024 tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; phối hợp với BCH quân sự huyện, Công an huyện thực hiện công tác dân vận trong lực lượng vũ trang; xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền giữa Ban Dân vận Huyện ủy với UBND huyện giai đoạn 2022-2026; phối hợp với Trung tâm Chính trị mở lớp bồi dưỡng về công tác dân vận cho cán bộ khối dân vận cơ sở năm 2022. Khối dân vận các xã, TT tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng các “mô hình dân vận khéo” trên các lĩnh vực. Một số đơn vị điển hình như Tổ dân vận thôn Như Thị, thôn An Đông, thôn Cao Xá đã tích cực vận động quần chúng nhân dân hiến đất, mở rộng đường giao thông nông thôn; mô hình tự quản an ninh tại thôn Trâm Khê – xã Thái Hòa, thôn Phương Độ - xã Vĩnh Hưng và một số mô hình phát triển kinh tế xã hội ở thôn My Cầu - xã Tân Hồng; xã Nhân Quyền… đều đã phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - chính trị tại địa phương.

 Đ/c Bùi Văn Quý - UVBTV, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu kết luận hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hữu Tuấn - UVBTVHU, Phó Chủ tịch TT UBND huyện đã tham gia góp ý về việc “Tăng cường công tác dân vận chính quyền trong thời gian tới”; đồng chí Nguyễn Thị Hải - HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện tham gia với nội dung “Việc thực hiện quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp trên địa bàn huyện”; đồng chí Trịnh Văn Trưởng - Phó Trưởng Công an huyện phát biểu ý kiến về “Tình hình tôn giáo và hoạt động của các hiện tượng tôn giáo trái pháp luật trên địa bàn huyện” cùng với 02 ý kiến tham gia của đồng chí Trưởng Khối Dân vận xã Hùng Thắng và Tân Hồng về việc “thực hiện công tác dân vận, vận động quần chúng trong giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án” và “Việc thực hiện QCDC ở cơ sở (theo Pháp lệnh 34), trọng tâm là việc phát huy dân chủ trong công tác bầu cử trưởng thôn, KDC và bí thư chi bộ thôn, khu dân cư”. Các ý kiến tham luận được Hội nghị đánh giá cao vì rất sát thực tiễn, làm rõ thêm các nội dung, lĩnh vực khác nhau của công tác dân vận; đồng thời đã đưa ra được nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Quý - UVBTVHU, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác dân vận trên địa bàn huyện 6 tháng đầu năm 2022; đồng thời đề nghị các cơ quan, đơn vị nhất là Khối Dân vận cơ sở cần phát huy tốt hơn nữa những thành tích đạt được, tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình trong công tác dân vận, thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt các công trình dự án trọng điểm của huyện.

Một số hình ảnh khác: 
 
Ban Dân vận Huyện ủy./. 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 21834
Trước & đúng hạn: 21642
Trễ hạn: 56
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 01:12:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 8
Hôm nay: 5
Tháng này: 76,063
Tất cả: 280,422