CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16/11/2022 05:05:56

1. Công văn về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
http://binhgiang.qltc.vn/DataAtt/80/SNN%20cong%20khai%20TTHC%20linh%20vuc%20de%20dieu_%20BVTV.pdf
2. Quyết định số 2721 của Sở NN và PTNT  về công bố TTHC sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở NN và PTNT
http://binhgiang.qltc.vn/DataAtt/80/Quyet%20dinh%202721.pdf 
3. Quyêt định số 2722 của sở NN và PTNT về việc công bố danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung và phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở NN và PTNT.
http://binhgiang.qltc.vn/DataAtt/80/Quyet%20dinh%202722.pdf 
 
(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 21834
Trước & đúng hạn: 21642
Trễ hạn: 56
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 03:16:41)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 10
Hôm nay: 15
Tháng này: 76,073
Tất cả: 280,432