TIN TỔNG HỢP KHÁC
MÔ HÌNH "NGÔI NHÀ XANH" CỦA PHỤ NỮ HUYỆN BÌNH GIANG
24/03/2023 05:15:13

Hưởng ng phong trào phòng, chng rác thi nha do Trung ương Hi Liên hip Ph n Vit Nam phát động và thc hin cuc vn động “xây dng gia đình 5 có 3 sch”, Hi LHPN huyn ch đạo Hi LHPN các xã, th trn trin khai xây dng mô hình “Ngôi nhà xanh - thu gom phế liu gây quđể ng h hi viên ph n nghèo và tr em m côi có hoàn cnh khó khăn và góp phn xây dng nông thôn mi nâng cao, đô th văn minh.

“Ngôi nhà xanh” được thiết kế có chiu cao 1,7m; rng 1m, bc lưới xung quanh được thiết kế bng khung thép chc chn, lp mái tôn đảm bo phù hp, gn nh, thun tin cho ch em ph n s dng và có th di chuyn được để cha các loi phế liu. Mi “ngôi nhà xanh” sau khi hoàn thành đặt ngay đim ch, ngã tư đường nơi tp trung đông người qua li để thun tin cho ch em ph n. Tùy thuc tình hình c th, mi tun hoc mi tháng, các chi/t ph n ti thôn s phân loi phế liu mang đi bán. Ngun kinh phí thu được dùng để giúp đỡ cho ph n và tr em có hoàn cnh khó khăn. Vi ý nghĩa đó, “Ngôi nhà xanh” là th hin c th ca tinh thn tương thân tương ái gia con người vi con người, gia các ch em ph n vi nhau.

Đến nay, dưới s ch đạo ca Hi LHPN huyn, đã có 05/16 hi LHPN cơ s trin khai vi trên 18 mô hình “Ngôi nhà xanh”. T khi trin khai mô hình này, ý thc thu gom, phân loi rác thi, gi gìn môi trường sng ca người dân trên địa bàn huyn có s chuyn biến tích cuc, góp phn vào phong trào xây dng khu dân cư nông thôn mi kiu mu ca địa phương. Thi gian ti, Hi LHPN huyn s tiếp tc phát động, nhân rng mô hình “Ngôi nhà xanh” trong toàn huyn.

Một số hình ảnh của mô hình "Ngôi nhà xanh":
 
 

Ánh Dương - Hi LHPN huyn./.

(tải về1;tải về2;)
(tải về1;tải về2;tải về3;tải về4;)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.8%
Số hồ sơ xử lý: 21834
Trước & đúng hạn: 21642
Trễ hạn: 56
Trễ hạn: 0.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 01:17:49)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN BÌNH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nhữ Văn Chuyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Giang

Địa chỉ: Số 55, Phạm Ngũ Lão, thị trấn Kẻ Sặt, huyện Bình Giang, Hải Dương.

Điện thoại: 02203.777540

Email: vpubnd.bg@gmail.com

Đang truy cập: 7
Hôm nay: 5
Tháng này: 76,063
Tất cả: 280,422