Đăng nhập
THÔNG TIN VỀ TÀI LIỆU
Số/Kí hiệu văn bản: CV
Thể loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh
Ngày tháng ban hành: 29/01/2021
Người kí văn bản: Trần Thị Hải Hà
Người gửi: Nguyễn Thị Vân
Số lần xem: 1

HyperLink
Công văn số 332/STC-QLNS ngày 29/01/2021 về V/v thực hiện một số quy định về tài chính và chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Kế hoạch tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 (04/03/2021)
Công văn số 76/UBND -VP ngày 02/3/2021 về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới (04/03/2021)
Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 01/3/2/2021 về tiếp tục phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH trong trạng thái mới (02/03/2021)
Đề cương tuyên truyền KN 110 năm ngày sinh đ/c Lê Thanh Nghị (01/03/2021)
Công văn số 332/STC-QLNS ngày 29/01/2021 về V/v thực hiện một số quy định về tài chính và chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/02/2021)
Hướng dẫn số 1014/HDLS - STC-SYT ngày 10/4/2021 về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/02/2021)
Quyết định sô 389/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 về việc nâng mức hỗ trợ tiền ăn cho người bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/02/2021)
Hướng dẫn số 456/HDLS- STC- SYT ngày 10/02/2021 về thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/02/2021)
Hướng dẫn số 386/HD-STC ngày 04/02/2021 về thực hiện một số chế độ, chính sách đặc thù và quy định tài chính trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương trên địa bàn tỉnh Hải Dương (19/02/2021)
Thông báo số 111/TB-SNV ngày 08/2/2021 về việc tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (18/02/2021)
Phụ lục Chỉ tiêu thi tuyển công chức hành chính của sở, ban, ngành và UBND cấp huyện năm 2021 (18/02/2021)
Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 03/2/2021 về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước năm 2021 (18/02/2021)
Kế hoạch số 376/KH-UBND ngày 03/2/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tổ chức thi tuyển công chức năm 2021 (18/02/2021)
Công văn số 45/UBND-VP ngày 04/02/2021 của UBND huyện về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covd-19 và chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất phục vụ công tác cách ly tập trung tại chỗ (04/02/2021)
Công văn số 44/UBND-VP ngày 30/01/2021 của UBND huyện về việc yêu cầu chấp hành nghiêm chỉ đạo của các cấp về phòng chống dịch Covd-19 (04/02/2021)
Quyết định về việc công bố công khai ngân sách năm 2021 của huyện Bình Giang (29/01/2021)
Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (29/01/2021)
Công văn số 289/UBND-VP ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc cho phép học sinh, sinh viên, học viên trong tỉnh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 29/01/2021 (28/01/2021)
Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý 4 năm 2020 (19/01/2021)
Chỉ thị số 02 ngày 18/01/2021 của UBND huyện Bình Giang về tổ chức đón Tết Tân sửu 2021 (18/01/2021)
Thông báo số 4/TB-UBND ngày 12/01/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc nghỉ tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 (12/01/2021)
Đề cương TT KN 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/01/1941 - 28/01/2021) (12/01/2021)
Công văn số 23/UBND-VP ngày 05/01/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tăng cường cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid 19 trong dịp nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (06/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Thúc Kháng (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Long Xuyên (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Bình Xuyên (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Thái Hòa (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Hồng Khê (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Vĩnh Hồng (04/01/2021)
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xã Tân Hồng (04/01/2021)
12345678