Đăng nhập

Hội nghị  trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Trong hai ngày 27 và 28-3-2021, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến cùng với toàn quốc về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Trọng Tuệ - TUV, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Nam - Phó bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Ủy viên UBKT Huyện ủy, trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, báo cáo viên huyện; bí thư, phó bí thư, chủ tịch UBND, Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch HĐND, phó ban tuyên giáo các xã, thị trấn; bí thư, phó bí thư các đảng bộ cơ quan, bí thư các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị, sau phần phát biểu khai mạc của đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - UV Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương truyền đạt chuyên đề: Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - UV Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; đồng chí Phạm Minh Chính - UV Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng chí Phan Văn Giang - UV Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và đồng chí Tô Lâm - UV Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt chuyên đề: Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi trong các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, các cấp ủy đảng chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động.

Sau hội nghị học tập quán triệt cấp huyện, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy cần xây dựng kế hoạch và tổ chức hội nghị học tập tới toàn thể cán bộ, đảng viên của đơn vị mình; tiến hành rà soát, bổ sung, sửa đổi chương trình, kế hoạch hành động của đơn vị, cụ thể hóa bằng các đề án, kế hoạch theo từng lĩnh vực để tiếp tục triển khai thực hiện. Thời gian hoàn thành việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt trước ngày 20-6-2021.

Tổng hợp từ Ban Tuyên giáo Huyện ủy./.

 

BÀI CÙNG CHUYÊN MỤC
12345678910...